دانلود اپلیکیشن دسته بندی
خبری#         اخبار 20:30#
تعداد بازدید : 220 تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت : ۱۲:۰۰

اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/24

در این بخش خبری 2030 تامین شکر برای کشور و خبر جنگ یمن با سعودی و تولید چادر در کشور و... بررسی شده است.

خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/03/03

مدت زمان : 30:46 تعداد بازدید : 261
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳  ساعت : ۲۲:۱۶
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/03/02

مدت زمان : 26:26 تعداد بازدید : 294
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳  ساعت : ۱۵:۵۶
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/31

مدت زمان : 29:55 تعداد بازدید : 143
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱  ساعت : ۰۱:۱۴
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/29

مدت زمان : 28:19 تعداد بازدید : 343
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰  ساعت : ۰۴:۱۱
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/28

مدت زمان : 23:48 تعداد بازدید : 280
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹  ساعت : ۱۱:۵۷
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/27

مدت زمان : 23:55 تعداد بازدید : 259
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸  ساعت : ۱۱:۳۷
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/25

مدت زمان : 31:40 تعداد بازدید : 229
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶  ساعت : ۱۰:۱۸
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/24

مدت زمان : 25:06 تعداد بازدید : 221
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  ساعت : ۱۲:۰۰
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/23

مدت زمان : 26:07 تعداد بازدید : 296
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴  ساعت : ۱۱:۰۴
خبری
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/22

مدت زمان : 25:41 تعداد بازدید : 183
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳  ساعت : ۱۱:۱۷
اخبار 20:30 شبکه دو سیما 1398/02/24